KHAI VẤN – KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG TRONG BẠN
KHAI VẤN – KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG TRONG BẠN

Có một định nghĩa về Khai vấn mà tôi thích :” Khai vấn là quá trình tương tác đầy mạnh mẽ, khuyến khích và tạo điều kiện cho một người bộc lộ năng lực cao hơn, đồng thời thúc đẩy họ tiếp tục phát triển”. “Khai vấn là thái độ, là sự cam kết tạo ra ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời người khác.” Bởi vậy bạn biết không, khi bạn ngồi cùng tôi bạn hoàn toàn không có vấn đề gì để giải quyết cả, mà vai trò của tôi (nhà khai vấn) là khai phóng tiềm năng trong bạn. Bạn đến tìm tôi, một nhà khai vấn, hoàn toàn không phải để chữa trị, để xin lời khuyên mà là để làm sáng tỏ những băn khoăn trong bản thân mình. Và tôi luôn có niềm tin rằng bạn, người nhận khai vấn, luôn có sẵn tất cả mọi câu trả lời của mình.

Tôi biết nhiều bạn thích nghe tôi tư vấn nhiều hơn, bằng chứng là các bạn thích nghe lời khuyên của tôi, và thích cách tôi thổi bùng ngọn lửa nhiệt thành trong các bạn. Tất nhiên tôi vẫn đang làm những điều ấy với tất cả tấm lòng nhưng tôi thích các bạn dám tự nhìn nhận hơn, tự trả lời những thắc mắc của chính mình và dám quyết định mọi thứ với một lòng tự tin.

Như tôi, trải qua nhiều phiên khai vấn, tôi đã quyết bước ra cuộc sống tự do, đương đầu với khó khăn trước mắt và mang nguồn lực mình có cho những ai cần. Đơn giản chỉ có vậy. Đơn gian đó là giá trị của khai vấn trong cuộc sống này. Hãy để lại comment nếu bạn thấy cần tôi, cần khai vấn.

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *