SANG MÙA – HẠ DUNG
SANG MÙA – HẠ DUNG

Tản văn trích trong cuốn truyện ngắn "Sài Gòn mãi gọi nhau bằng cưng" của nhà văn Hạ Dung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *