BỖNG NHỚ MỘT DẤU CHÂN THEO – HẠ DUNG
BỖNG NHỚ MỘT DẤU CHÂN THEO – HẠ DUNG

"Trong tất cả những hình ảnh mà trí nhớ chật chội và tham lam của tôi luôn luôn níu giữ, Khánh là một trong những hình ảnh trong sáng thỉnh thoảng lại làm tôi rưng rưng... Như sáng nay, những buổi sáng Sài Gòn sẽ lạnh, tôi bỗng bâng khuâng lòng nhớ ... một dấu chân theo" - trích Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng - Hạ Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *