ANH SẼ CƯỚI EM THÊM NHIỀU LẦN NỮA (P1) – HOÀNG ANH TÚ
ANH SẼ CƯỚI EM THÊM NHIỀU LẦN NỮA (P1) – HOÀNG ANH TÚ

Bởi hôn nhân nào phải chiếc váy cưới em mắc ngày chúng mình về với nhau. Váy cưới bạc màu theo thời gian. Bởi hôn nhân nào phải tiệc vui. Tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Bởi hôn nhân nào phải hai người yêu nhau về ở với nhau. Tình yêu có hôm chớp tắt. Bởi hôn nhân dù ví với ngàn năm đá núi cũng sẽ rêu phong, gió bạt, mưa mòn. Bởi hôn nhân dù ví với điều gì thì cũng chẳng chống lại nổi thời gian.... (trích Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa - Hoàng Anh Tú)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *