MẮT BIẾC – CHƯƠNG 2, NGUYỄN NHẬT ÁNH
MẮT BIẾC – CHƯƠNG 2, NGUYỄN NHẬT ÁNH

Hồi đó, tôi chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc. Tôi gọi nó là Hà Lan, như mọi người vẫn gọi. Trong lớp của thầy Phu, mỗi bàn ngồi ba đứa. Tôi ngồi ở bàn chót cùng, bên phải là Hà Lan, bên trái là thằng Ngọc. Bạn bè thường gọi Ngọc là Ngọc sẹo, vì nó có cái sẹo to bằng đít chén ở thái dương, tóc không che nổi - Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *