ĐẤT – NGUYỄN NGỌC THẠCH
ĐẤT – NGUYỄN NGỌC THẠCH

Đất Sài Gòn nói rộng không rộng, nói chật không chật. Người ta yêu nhau rồi, giận hơn xa nhau, nhiều khi muốn gặp lại mà tìm hoài không gặp. Người ta yêu nhau rồi, giận hơn chia tay, lòng muốn quên nhưng sao nhìn đâu cũng thấy người như người cũ.
Bởi, đất không nhau, đất thành đất đau là vậy.... (trích cuốn Người cũ còn thương - Nguyễn Ngọc Thạch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *