TRAO GIÁ TRỊ, GỬI YÊU THƯƠNG, SỐNG CHO HIỆN TẠI
TRAO GIÁ TRỊ, GỬI YÊU THƯƠNG, SỐNG CHO HIỆN TẠI

Cuối năm có nhiều cảm xúc trái chiều nhưng điều người ta nghĩ tới nhiều nhất chính là mục tiêu và kế hoạch năm tới. Kế hoạch của tôi là từ năm nay tôi sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động trao giá trị thông qua các hoạt động đào tạo (training) và huấn luyện (coaching). Tôi sẽ dành cho các bạn 3 giờ đào tạo miễn phí mỗi ngày về hai chủ đề chính:

  1. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu
  2. Xây dựng sự tự tin để bản thân mạnh dạn hơn với những mục tiêu cuộc sống và công việc của mình

Mỗi khoá đào tạo sẽ dài từ 6h đến 18h nhưng thời gian sẽ được chia nhỏ tuỳ thực tế (số lượng học viên tham gian). Cụ thể hai khoá này thế nào tôi sẽ chia sẻ cụ thể nhé. Chờ nhé….

CELINA KHÁNH AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *